Algemene voorwaarden

Algemeen
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen The Brow Express, gevestigd te Houtstraat 12 5341GG Oss,KVK: 73794694, en cliënt/ model.
 • Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn, is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
Verantwoording en eigen risico:
 • Alle opdrachten van cliënt/ model aan The Brow Express worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt/ model.
 • Door opdracht te geven aan The Brow Express verklaart cliënt/ model bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan The Brow Express tot het aanbrengen van permanente make-up, browstyling of laser behandelingen verklaart cliënt/ model tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt/ model dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt/ model dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
 • Cliënt/ model verklaart dat zij/ hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up, browstyling of laserbehandelingen te laten aanbrengen weloverwogen is.
 • Cliënt/ model verplicht zich voordat met bepaalde behandeling gestart wordt de toestemmingsformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
Aansprakelijkheid
 • Cliënt/ model geeft een opdracht aan The Brow Express, hierbij verklaart The Brow Express dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. The Brow Express kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat zal gaan bereiken.
 • Ondanks dat The Brow Express haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 • Cliënt/ model krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 • Mocht cliënt/ model een nabehandeling wensen terwijl The Brow Express dit (medisch) niet verantwoord vind mag The Brow Express deze nabehandeling weigeren.
 • The Brow Express is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is The Brow Express niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • The Brow Express is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt/ model draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
 • Voor het geval The Brow Express aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door The Brow Express voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 • Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede up The Brow Express ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt/ model volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/ hem geleden schade.
Annuleringsvoorwaarden:
 • The Brow Express hanteert een wijzigings- & annuleringsvoorwaarden van 24 uur. Heb je jouw afspraak niet binnen 24  uur van te voren gewijzigd en/of afgezegd, dan wordt er 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Eventuele aanbetalingen worden verrekend met de 50% regeling en een factuur zal toegestuurd worden voor eventuele resterende bedragen.
 • Ook bij ziekte berekenen wij 50% van het totale bedrag. Jij kan er niks aan doen, maar wij ook niet. Door het niet tijdig te annuleren krijgen we jouw gereserveerde plek niet meer gevuld.
 • Cadeaubonnen, acties of aanbiedingen komen dan te vervallen.
 • Je krijgt 48 uur van tevoren een herinnering van jouw afspraak per mail toegestuurd. Lukt het niet om op de afspraak te komen dan kun je dat op dat moment aangeven. Weiger je de behandeling te betalen? Dan worden alle toekomstige behandelingen geannuleerd en zullen er geen behandelingen meer uitgevoerd worden bij The Brow Express
Betaling:
 • The Brow Express vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt/ model. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd. Voor het maken van bepaalde behandelingen zijn aanbetaling vereist. Deze zullen worden gereduceerd tijdens het afrekenen in de salon na de behandeling.
 • De cliënt/ model dient voor aanvang van de behandeling de behandeling te voldoen contant of per bankoverschrijving.
Garantie:
 • The Brow Express gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
 • The Brow Express is GGD gecertificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.
Beschadiging en diefstal:
 • The Brow Express heeft het recht van de cliënt/ model een schadevergoeding te eisen indien de cliënt/model meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
 • The Brow Express meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.
Klachten:
 • Indien een cliënt/ model een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van The Brow Express en de behandelende specialiste. The Brow Express zal de cliënt/ model binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.
Recht:
 • Op elke overeenkomst tussen The Brow Express en de cliënt/ model is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
 • The Brow Express is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld